bli medlem | styret | lag: surrenders

Svein Jørgen Mortensen | Styreleder | sveinj@steinkjerpaintball.com | 98 23 23 07

Bjørn Tore Skage | Styremedlem | bjorn.tore.skage@ntebb.no | 99 34 76 77

Carine Karlsen | Sekretær | carine@steinkjerpaintball.com |

Thomas Hugdal | Styremedlem |